De krachten
bundelen

"Maatschappelijk Steunpunt"

Maatschappelijk Steunpunt

“Maatschappelijk steunpunt” verricht werkzaamheden voor zowel individuen als bedrijven. Wij worden met regelmaat benaderd met maatschappelijke vraagstukken vanuit de samenleving. Middels kennis en ervaring zijn wij in staat te schakelen tussen verschillende leefwerelden en culturen. De krachten bundelend met relevante partners in het werkveld zorgt “Maatschappelijk steunpunt” voor een breed draagvlak binnen de groepen.

Administratie, bemiddeling en advies op het gebied van PGB.

Tevens is “Maatschappelijk steunpunt” gericht op de administratie, bemiddeling en advies op het gebied van PGB. Deze voeren wij op een betrouwbare en inzichtelijk wijze uit.

Onze visie is dat u uw eigen regie voert over uw leven.

Voor ons is het de taak om u de beste, betrouwbare en transparante diensten op maat te kunnen leveren.

Advies en bemiddeling

  • Het signaleren van de hulpvragen vanuit personen, groepen en instanties.
  • Het vergroten van de toegankelijkheid van personen, groepen en instanties.
  • Het zorgvuldig inventariseren van de problemen, mogelijkheden en wensen van partijen.
  • Het zorgen voor voldoende duurzaamheid en continuiteit in de geboden ondersteuning.
  • Het monitoren van de omvang en de kwaliteit van de maatschappelijke vraagstukken.
Shopping Basket